• محمدعلی وکیلی   Dr_vakilii@

    1397/12/16 ساعت 10:22

    قابل توجه دوستان شورای شهر تهران صدور مجوزاحداث ٦٢ برج باغ با سیاست بهبود زیست انسانی شهر که جزو اهداف تبلیغاتی همه ما اصلاح طلبان بود ناسازگار و در ادامه سیاست بتنی کردن شهر است #شورای_شهر #برج_باغ