• حسین ماهینی   HosseinMahini@

    1397/12/16 ساعت 17:05

    زمان ما هم ۲تا قوطی کنسرو سوراخ میکردیم یه نخ وسط رد میکردیم و با هم حرف میزدیم