• حسین دهباشى   majazestan@

    1397/12/16 ساعت 14:41

    خودکشی؟ بله ظاهرا! یعنی خیلی بعید است مرحوم جهان‌پهلوان #تختی را مثلا ساواک کشته باشد و درمدت این ۴۰سال وزارت اطلاعات اوراق اداری‌اش را منتشر نکرده باشد. مانند شایعات دخالت رژیم گذشته در نحوه درگذشت‌های آقا مصطفی خمینی، صمد بهرنگی، جلال آل احمد، علی شریعتی، شاپور علیرضا پهلوی، …