• آقافرگی کبیر کامبک را در ژن پسرانش نهادینه کرده. ما به کامبک پرحادثه عادت داریم؛ حتی با یک تیم کامل مصدوم، حتی با یک جنگل سبز ۱۶ ساله (گرین وود)، حتی در برابر بچه ننرهای پولدار پاریسی پسران خلف در جوار سلطان ابدی … متبرک باد نام تو آقافرگی #منچستریونایتد @ManUtd_FA