• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1397/12/16 ساعت 22:52

    نکات مورد تأکید رهبری در حکم انتصاب حجه الاسلام رئیسی نویدبخش تحولات مثبت در قوه قضائیه است؛ جا دارد اوصافی چون برخورداری از دانش، تجربه، تحصیلات حقوقی، سلامت، امانت و کارآمدی که از ویژگیهای موردنظر رهبری در انتصاب ایشان است در انتصاب مقامات عالی قضایی مد نظر وی نیز قرار گیرد.