• حسین دهباشى   majazestan@

    1397/12/16 ساعت 00:25

    جناب آقای #خاتمی ابراز نگرانی کردند که در انتخابات آتی مردم به دعوت اصلاح‌طلبان رای ندهند. چرا؟ چون برخوردهای قوه قضاییه بهتر نشده! بی‌جهت نگران نیستند؟ چون ایشان تنها برای رای به ر.جمهور و لیست‌های امید درمجلس و شوراها دعوت نمودند و چرا بابت ق.ق کسی از اصلاح‌طلبان دلخور باشد؟!