• قدرت اله نوروزی   IsfahanMayor@

    1397/12/16 ساعت 20:25

    درختان از نمادهای هویتی شهر #اصفهان هستند. در روز درختکاری، بخشی از درختان خیابان #چهارباغ عباسی که سال‌ها پیش به دلیل عملیات عمرانی در محدوده ایستگاه مترو انقلاب قطع شده بود، با درختان چنار ۲۰ ساله جایگزین شد تا این گذر فرهنگی در آستانه بهار، زیباتر شود. #گزارش_به_شهروندان