• مصطفی وثوق‌ کیا   MOSTAFAVOSOGH@

    1397/12/15 ساعت 19:26

    بگم براتون که صبح رفتیم با برادر @hessamabnoos یک صبحانه‌ای زدیم لاکچری بعدش هم با یک نویسنده جواندرباره وضعیت فجیع فرهنگ گپ زدیم و ناهار رو‌هم در خدمت رییس یک تشکل نشر بودیم. خلاصه روز خیلی فرهنگی‌طوری داشتیم