• حسین دهباشى   majazestan@

    1397/12/15 ساعت 01:08

    زن و شوهر دعوا داشتند. تا روزی که گفتند زن بچه‌ها را رها کرده و گریخته! مرد دختر و پسرش را درهمان خانه بزرگ کرد. با زمزمه مداوم از بی‌وفایی مادر. تا سال‌ها بعد که مرد مرد. مدتی قبل فرزندان تصمیم گرفتند خانه پدری را نوسازی کنند. بین یکی از دیوارها جسد مادرشان پیدا شد! درحوالی‌ما