• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/12/15 ساعت 11:40

    موافقت شورای شهر تهران با ساخت ۶۲ برج باغ اعضای #شورای_شهر تهران با ساخت ۶۲ #برج_باغ که عوارض آنها پیش از ابلاغ «مصوبه لغو برج باغ» پرداخت شده بود، موافقت کردند.