• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/12/14 ساعت 12:49

    #علی_دایی: با پول‌های #هدایتی می‌شد یک استان را ساخت! دایی درباره حسین هدایتی گفت: او تنها کسی نیست که در ایران از این پول‌ها خورده و البته گفته با پول‌هایی که هدایتی خورده می‌شد یک استان را از نو ساخت و تجهیز کرد /همشهری