• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/12/14 ساعت 12:16

    #برهم_صالح رئیس‌جمهور #عراق: روابط با #ایران باید اساس روابط منطقه‌ای عراق باشد.. مطمئنا سفر رئیس‌جمهور #روحانی به بغداد، سفر مهمی خواهد بود. به هر کشوری سفر کردم، عمدا تکرار کردم که «روابط خیلی خوب با ایران» به مصلحت عراق است.