• ریحانه - حساب توئیتر بخش زن و خانواده سایت KHAMENEI.IR ‎   khameneireyhan@

    1397/12/14 ساعت 15:19

    رهبر انقلاب: یکی از مشکلات دنیای #غرب که به تدریج پایه‌های تمدن غرب را مثل موریانه می‌خورد و علیرغم پیشرفتهای صنعتی و علمی‌اش، در بلند مدت مشرف به سقوط است، همین قضیه‌ی بی‌توجهی به #خانواده است. در غرب، خانواده، مورد بی‌اعتنایی و تحقیر شده است.