• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1397/12/14 ساعت 12:03

    تا آنجا که ما می‌دانیم تقریبا همزمان با انتصاب رییس قوه قضاییه به سمت‌های دیگر، انتصاب جایگزین ایشان قطعی بود و مدت زیادی است که مصداق آن هم معلوم شده است؛ اینکه ادعا شود جایگزینی رییس جدید به درخواست رییس سابق انجام شده عجیب به نظر می‌رسد.