• محمد فرجود   MFarjood@

    1397/12/14 ساعت 10:56

    از متخصصان، پژوهشگران، #استارتاپ‌‌ها، کسب و کارهای نوآور و عموم شهروندان تهرانی دعوت میکنم برای دسترسی و اطلاع از انواع داده‌ها و آمار شهر تهران، به سامانه #داده_نما ی تهران به آدرس http://data.tehran.ir مراجعه نمایند. /