• محمد تقی روغنی ها   RoghanihaT@

    1397/12/14 ساعت 23:10

    چندی است رقابتی آشکار میان برخی #مجریان #صداوسیما برای متلک پرانی و توهین به #دولت و اعضای کابینه را شاهدیم که البته و قطعا برای حال و آینده شان مفید است. کاش این بزرگواران قادر بودند نقدهای نرم و نازکی هم به سایر مراکز و سازمان‌ها، مثلا صداو سیما وارد کنند تااندکی باورشان کنیم.