• رضا باقری اصل   RezaBasl@

    1397/12/14 ساعت 00:16

    #دوشنبه به اتفاق @amirnazemy میزبان @BahramAsnaashar، @RSaraeian وتیم مجری #الکامپ بودیم. گزارشی از روند برنامه ریزی ارایه شد وفرمودند که شعار ۹۷ فلان بوده و برای امسال شعاری مثل #آینده_بهتر و … را میخواهیم تم نمایشگاه بگذاریم. اگر نظری دارید حتما بگید پس …