• حسین دهباشى   majazestan@

    1397/12/13 ساعت 12:23

    می‌گفتند چرا گیر می‌دهی به تبارشناسی آدم‌‌ها؟ و مگر بنا به تجربه نظر کسی نمی‌شود عوض شود؟ قبول! حالا دیگر چرا یک‌ساله داوری دوستان به رئیس آتی ق.ق چنین عوض شده؟ تجربه اصلاح‌طلبان این‌قدر سریع تغییر کرده؟ آقای رئیسی در این مدت تغییر کرده؟ روی ضعف حافظه مخاطب حساب کرده‌اند؟ یاچی؟