• حسین دهباشى   majazestan@

    1397/12/13 ساعت 00:34

    این آقای رئیسی که چند روزی است چنین محبوب اصلاح‌طلبان و روزنامه‌هایشان شده همان آقای رئیسی نیست که هم‌ایشان می‌گفتند چقدر ظالم است و وسط خیابان‌ها دیوار می‌کشد و این‌ها؟