• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/12/13 ساعت 12:18

    #عربستان سعودی یک کنسول و ۲ کارمند به سفارت خود در #دمشق اعزام کرد که گفته می‌شود شاید این اقدام #ریاض در خصوص صدور ویزا برای کسانی است که تمایل دارند فریضه #حج را به جا آورند