• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/12/13 ساعت 20:16

    دستور رئیس‌جمهور برای رهاسازی آب به زاینده رود در اصفهان طی ایام نوروز #روحانی پس از اخذ گزارش #اردکانیان وزیر نیرو از بارش‌های اخیر: این گزارش تصویر امیدوارکننده‌ای را پس از یک دهه خشکسالی نشان می‌دهد که موجب شکرگزاری است