• مصطفی وثوق‌ کیا   MOSTAFAVOSOGH@

    1397/12/13 ساعت 14:33

    امیر خوراکیان، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی: اگر قرار باشد در این کشور ۱۰ نفر را لیست کنند که در حوزه مسئله مدیریتی پیام‌رسان حرف و اطلاعات دارند حتما من جزو یکی از ۱۰ نفر هستم.