• علی‌ اکبر رائفی‌ پور   A_Raefipour@

    1397/12/12 ساعت 23:59

    مستند #ایستگاه_پایانی_دروغ نشان داد حق بدنه کارشناسی وزارت اطلاعات با این سطح از توانمندی ، حقیقتا دست بدست شدن در چنگال سیاستمداران پراگماتیست و دولت‌های زودگذر (اعم از چپ و راست) نیست فکرش را بکنید این نخبگان باید تحت امر چه کج و کوله هایی که نباشند