• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/12/12 ساعت 12:41

    احضار #پرسپولیسی‌ها به دلیل دریافت #پول از #هدایتی در ادامه رسیدگی به پرونده #فساد در بانک سرمایه برای تعدادی از بازیکنان و مربیان باشگاه پرسپولیس که از حسین هدایتی وجوهی را دریافت کرده‌اند پرونده در کمیته اخلاق تشکیل شده و دستور احضار برخی از آنها صادر شده است. /فارس