• حسین دهباشى   majazestan@

    1397/12/12 ساعت 11:34

    میرحسین جان موسوی را با همه خدمات و خطاهایش (چه کسی است که جزمعصوم بی‌خطا باشد) دوست داشته و حصر را ناعادلانه می‌دانی. اما حیف او که قول داد تسلیم صحنه‌آرایی خطرناک رقبایش نشود. مدام تسلیم صحنه‌آرایی غم‌انگیز رفقایش شد و می‌شود. مثل این قطعه که حتما قبل از انتشار نشانش نداده‌اند.