• محمد رضا انواری   mranvaari@

    1397/12/12 ساعت 18:44

    اختصاص ۲۰هزار میلیارد تومان تسهیلات برای #تولید و اشتغال، رویداد فرخنده‌ای در آستانه سال جدید است. امیدواریم این #تسهیلات و مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، تهدید #تحریم (محدودیت‌های اقتصادی) را بدل به فرصتی برای ارتقای #تولید_ملی و #اشتغال کند.