• وقتی کارگردان محترم حواسش به کیفیت نماز مامومین و ضروت دوبار سجده رفتن و حرف نزدن نیست، انتظار زیادی است توقع داشته باشیم حواسش باشد دارد ارتباط دار ودسته آقای مهندس با #آمدنیوز و تلاش برای عصاگذاشتن زیر بغل پیکر نیمه جان ضد انقلاب خارج از کشور را لو می‌دهد. #میرحسین_موسوى