• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1397/12/12 ساعت 19:21

    بعضی از افراد که مخالف سرسخت لوایح مبارزه با #پولشویی بودند مسایل دیگری علاوه بر این لوایح را به عنوان موضوع #همه_پرسی مطرح می‌کنند که تصمیم گیری درباره آنها از طریق عادی به راحتی قابل انجام است؛ به نظر می‌رسد هدف آنها لوث کردن اصل همه پرسی است.