• حسین دهباشى   majazestan@

    1397/12/12 ساعت 23:38

    حالا نه به تعبیر آن شوخی معروف «سخت‌تر از کار در معدن»، اما واقعا چقدر دشوار است و حتی گاهی فکر می‌کنی چقدر بی‌فایده است در امری که دیگران پیشاپیش عاشق یا متنفر از آن‌اند، بخواهی منصفانه چیزی بنویسی. در این فضای عصبی و احساسی و سیاه و سفید، عیب می‌جمله بگویی، هنرش نیز چنین!