• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/12/11 ساعت 12:35

    بدهی ۱۵۰ میلیاردی #تأمین_اجتماعی به #پزشکان همدانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان همدان با تأکید براینکه بیمه تأمین اجتماعی۱۵۰ میلیار تومان بدهی به پزشکان دارد، گفت: اگر سازمان تأمین اجتماعی مطالبات پزشکان را پرداخت نکند ما نیز نمی‌توانیم ادامه کار بدهیم. /ایسنا