• ویژگی مشترک این ۴ شرکت بزرگ:
  همگی از یک گاراژ شروع به کار کردند!
  @Google
  @Disney
  @Apple
  @amazon
  @zoomit_ir