• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/12/11 ساعت 10:07

    محسن #هاشمی: توقعات مردم از شورای شهر برآورده نشده است

    رییس #شورای_شهر:
    مردم در انتخابات ۹۶، با آرایی بی سابقه و حدودا سه برابر دوره‌های قبل نمایندگان خود در شورا را انتخاب کردند اما توقعات مردم تاکنون برآورده نشده است