• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1397/12/10 ساعت 21:57

    امروز در زاهدان پس از شرکت در نمازجمعه به امامت امام جمعه جدید، به دیدار مولانا عبدالحمید رفتم؛ سرمایه اجتماعی بزرگی که با تمام وجود دل در گرو وحدت، امنیت و مصالح ملی و پیشرفت همه ایران و ایرانیان صرف نظر از قوم و قبیله و نژاد و مذهب دارد.