• حسین دهباشى   majazestan@

    1397/12/10 ساعت 22:47

    مرحوم شریعتی کلمه‌ی «تقوا» را ترجمه کرده بود به «خویشتن‌بانی». یعنی خودت حواس‌ات به خودت باشد.