• احمد بروغنی   brooghani@

    1397/12/10 ساعت 21:38

    وقتی #آمدنیوز هم داره برای تخریب #فرهادمجیدی میزنه، یعنی مافیای رسانه‌ای کثیف پرسپولیس، خبرناهاران وابسته و اتاق فکر آنها با رسانه‌های ضد انقلاب هم ارتباط دارند و از هر ابزاری برای تخریب #استقلال استفاده می‌کنند. اعمال قانون خوبه به شرط اینکه کرامت انسانی و حقوق شهروندی حفظ بشه