• سید امیر سیاح   amirsayah1@

    1397/12/10 ساعت 16:53

    میدانید چرا #هدایتی تونسته آنقدر وام بگیره؟ چون شرایط تسهیلات بانکها شفاف نیست حالا بگید چرا #شفافیت_آراء_نمایندگان راتصویب نمیکنند؟ چرا حقوق ومزایاشون را شفاف نمیکنند؟ چرا قراردادهای دولتی را منتشرنمیکنند؟ رانتخوارهای ضدشفافیت! به هرقیمتی شده دستتان را از بیت‌المال کوتاه میکنیم