• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/12/09 ساعت 14:44

    رئیس سازمان فضایی: ۳‌ #ماهواره بومی ایرانی ‌سال ۹۸ به فضا پرتاب می‌شود/ تکمیل سه ماهواره و پرتاب آن در سال آینده در دستور کار قرار دارد که شامل ماهواره سنجشی ظفر، سنجشی پارس۱ و مخابراتی ناهید۱ است و امیدواریم سال آینده در مدار قرار گیرند https://tn.ai/۱۹۵۸۰۹۹