• رضا باقری اصل   RezaBasl@

    1397/12/09 ساعت 12:45

    ارایه کارت خوان سیار در محل!!!! ولی اگر یک کسب و کار الکترونیکی درگاه بخواد ….