• ماهنامه پیوست   Peivast@

    1397/12/09 ساعت 09:23

    از شب گذشته گواهینامه‌های تعداد زیادی از اپهای فارسی که برای دور زدن محدودیت@Apple استفاده می‌شد، مسدود شده است. حالا کاربران آیفون دیگر امکان استفاده از اپلیکشن‌هایی @Snapp_Team ،@TAP۳۰_ir ، آپ و یا فروشگاه‌های فروش اپلیکیشن فارسی مانند @SibappCom را ندارند.