• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/12/09 ساعت 13:45

    رئیس سازمان فضایی ایران: سه #ماهواره سنجشی و مخابراتی به نام‌های «ظفر» «پارس یک» و «ناهید یک» در دست ساخت است و امیدواریم سال آینده در مدار قرار گیرند