• علی‌ اکبر رائفی‌ پور   A_Raefipour@

    1397/12/09 ساعت 14:58

    دلار١۴٠٠٠ صف گوشت یخی بنزین ۵٠٠٠تومانی پولی کردن طرح زوج‌و‌فرد و تونل‌های تهران پراید۵٠میلیونی دفاع از مدیران نجومی برگزاری جلسات دولت در کاخ و … فکرمیکنم #شیخ_و_شرکا قویا تصمیم دارند مردم را عصبانی و به نقطه انفجار برسانند و الا هیچ منطقی پشت سر این تصمیمات وسخنان نسنجیده نیست