• حسین دهباشى   majazestan@

    1397/12/09 ساعت 14:57

    تنها نتیجه مذاکرات سران کره‌ی شمالی و آمریکا در ویتنام: ر.جمهور آمریکا پذیرفت دیگر هیچ تهدید نظامی و از جمله رزمایش‌های مشترک با کره‌ی جنوبی علیه کره‌ی شمالی انجام نشود، بدون آنکه رهبر کره‌ی شمالی هیچ تعهدی را جهت محدودیت توان بازدارنده هسته‌ای و ذخایر موشکی خود بپذیرد.