• محمد آقازاده   aghazadeh811@

    1397/12/09 ساعت 19:00

    عابر بانک فوتبال ، رسانه‌ها ، سینما و امور خیریه با وامهای کلان تنها اختلال در نظام اقتصادی ایجاد نکرد بلکه کل فضای ورزش ، هنر و خیرخواهی را مبتذل کرد . از این عابربانکها کم نیستند، باید شناسایی شوند . ابتذالی که آنها ایجاد می‌کنند از فرهنگ کشور سالها تاوان خواهد گرفت #هدایتی