• در میانه دعوای سرخ آبیها درباره #هدایتی از مهدی شادمانی @mehdishadmani۱ روزنامه نویس ورزشی که با بیماری #سرطان مبارزه میکند میگویم هدایتی در ابتدای بیماری پیام داد:ماهیانه مبلغ قابل ملاحظه‌ای برای درمانش اختصاص میدهد آقا مهدی گفت نمیخواهد با پول مردم و شبهه دار درمان شود #شرافت