• حسین دهباشى   majazestan@

    1397/12/09 ساعت 14:14

    من فقط عاشق اینم حرف قلبتو بدونم الکی بگم جدا شیم! تو بگی که نمی‌تونم! من فقط عاشق اینم، بگی از همه بیزاری دوسه روز پیدام نشه تا ببینم چه‌حالی داری! [جواد به سعی سیاوش]