• محمد جعفر نعناکار   mjnanakar@

    1397/12/09 ساعت 13:18

    اقدام @Apple در خصوص مسدود سازی برنامک‌های کاربردی حوزه پرداخت و متصل به پرداخت،امری فراتر از #تحریم‌های غیرقانونی و در واقع شروع #جنگ_تجاری مبتنی بر فضای سایبری است،ضمن محکوم کردن این جریان،حتما پیگیری‌های #حقوقی بین‌المللی مربوط به نقض حقوق متصوره در مراجع ذی‌ربط معمول خواهد شد