• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/12/09 ساعت 13:57

    کارفرمایان به دنبال افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه #کارگران قراردادی و پیمانی: نمایندگان کارفرمایی در شورایعالی کار به دنبال افزایش ۲۰درصدی #حقوق و #دستمزد سال ۹۸ کارگران هستند، اما نمایندگان کارگری تن به هر قرارداد و خواسته #کارفرمایان نمیدهند./ایرنا