• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/12/08 ساعت 14:00

    #دستگیری یکی از #مدیران کل #گمرک توسط وزارت اطلاعات اطلاعیه #وزارت_اطلاعات: سربازان گمنام امام زمان (عج) با همکاری کارکنان پاک‌دست گمرک با شناسایی باند فساد اقتصادی، تعداد ی از کارمندان متخلف، مرتبطان ودلالان این پرونده از جمله یکی از مدیران کل گمرک را دستگیر کردند.