• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/12/07 ساعت 16:25

    هر شاخه #گل رز برای روز #مادر را چند بخریم؟ در پی افزایش تقاضا برای گل روز مادر قیمت انواع گل به ویژه رز روند صعودی به خود گرفته و هر شاخه گل رز به قیمت ۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. /ایسنا