• اکبر منتجبی   MontajabiAkbar@

    1397/12/07 ساعت 13:52

    همه‌چیز،اونی نیست که ما تصور می‌کنیم. اساسا اتفاقات و وقایعی که ما می‌بینیم سایه‌یی از مسائل اصلی است. در این وضعیت حدس زدن درباره‌ی‌ این‌که با سایه چه کسی روبرو هستیم و این اتفاق چرا رخ داده،ساده‌ترین کار ممکن است.شاید لازم باشد کمی درنگ کنیم و شتابزده درباره‌ی افراد سخن نگوییم